بررسی کلی

به یک نفر نیروی نگهبان ، ترجیحا بازنشسته یا جوان تا 21 سال ،
عدم دخانیات ، جهت نگهداری از یک منزل مسکونی نیازمندیم.

ساعت کاری : 24 ساعت نگهبانی ،24 ساعت استراحت
میزان حقوق : در زمان مصاحبه اعلام میگردد.

محدوده کاری : رشت_گلسار
شماره تماس در ساعات 9 الی 21 جهت کسب اطلاعات بیشتر : 09119834102

برچسب های آگهی: نگهبان رشت