استخدام دستگاه های اجرایی (جدید)

سیستم کارنامه پنجمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور سال ۱۳۹۷ (ویژه داوطلبانی که مدارک آنها بررسی شده است): ضمن آرزوی موفقیت برای یکایک شما همکارجویان گرانقدر به اطلاع میرسانیم؛ نتایج مربوط به معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت از بین داوطلبان واجد شرایط جهت انجام مصاحبه استخدامی در قالب کارنامه منتشر شد. جهت مشاهده نتایج اینجا کلیک

ادامه مطلب