استخدام دیوان محاسبات کشور(اعلام نتایج اولیه)

اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام دیوان محاسبات کشور سال ۹۷ ضمن آرزوی موفقیت برای یکایک شما همکارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ نتایج آزمون استخدام ديوان محاسبات كشور اعلام شد. بدين وسيله به اطلاع كليه شرکت کنندگان در آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور می رساند: الف ـ فهرست اسامی افرادی که در آزمون کتبی حداقل نمره

ادامه مطلب