همراهان محترم ؛ رسانه «همکارجو» با هدف تامین نیروی کاری مناسب برای کارفرمایان و معرفی موقعیتهای متفاوت کاری به کارجویان عزیز گیلانی تشکیل شده است.

لذا مسئولیت انتشار هر نوع مطلب در این مرکز، بر عهده درخواست دهنده میباشد.

خلاصه قوانین کاری :
۱️⃣ فعالیت مجموعه ی همکارجو تنها در حیطه ی آگهی هاییست که با عنوان جذب یا استخدام نیرو مربوط باشند.

۲️⃣ مسئولیت هرگونه شرایط درج شده در متن آگهی بعهده آگهی دهنده میباشد.

۳️⃣ امکان ویرایش متن آگهی ، حذف و اضافه کردن یک رده شغلی برای کارفرمایان تا دو بار درخواست، قابل اجرا میباشد.
مهم : در صورت جذب نیرو ، درخواست منقضی شدن آگهی ( مخفی شدن آگهی) قابل قبول بوده و با توجه به سیاستهای فنی سرچ گوگل، امکان پاک کردن متن آگهی از مجموعه همکارجو امکان پذیر نمیباشد.

۴️⃣ فراخوان های استخدامی که شامل پرداخت هزینه برای کارجویان باشد تنها با ارائه ی مجوز از سوی سازمانهای مربوطه انجام خواهد گرفت و پس از بررسی و تایید مراکز درخواست کننده ، در قالب آگهی تبلیغاتی درج خواهد شد و نه استخدامی!

۵️⃣ هرگونه اعلام مزاحمت از سمت کارجویان نسبت به آگهی استخدامی گزارش شده ، به عدم همکاری مرکز همکارجو با کارفرما و مجموعه ی مربوطه می انجامد.

۶️⃣ ثبت آگهی های فوری و تبلیغات ، پس از پرداخت وجه توسط کارفرما یا مسئول مربوطه و درخواست دهنده و ارائه ی شناسه واریزی یا چهار رقم آخر کارت به پشتیبانی انجام خواهد گرفت.

?هدف ما ،ایجاد محیطی امن و شایسته برای کارجویان و کارفرمایان محترم گیلانیست?